Menu

Renovácia a údržba náterov

Často sa stáva, že pri výstavbe zrubu, drevenice, chaty... dôjde k nevhodnému výberu povrchovej úpravy. Investor má zväčša minimálne skúsenosti s povrchovou úpravou a snaží sa nájsť najvhodnejší systém. Vzhľadom na podcenenie konečnej povrchovej úpravy, veľmi často nakoniec dochádza k nevhodnému výberu náterových hmôt. Po realizácii stavba síce vzhľadom spĺňa estetické požiadavky, ale pri nevhodne zvolenom náterovom systéme je tento pocit veľmi limitovaný čo sa týka času.

Možno už po prvej zime dochádza na južnej a západnej strane k poškodzovaniu povrchovej úpravy a začínajú sa prejavovať prvé známky poškodenia a estetické zmeny povrchu. Veľmi záleží aj na podklade resp. na druhu dreviny, ktorá bola použitá pri stavbe. Napr. pri drevinách ako je Borovica a Červený smrek je nutné brať do úvahy, že z týchto drevín pôsobením tepla vznikajúceho slnečným žiarením, často dochádza k vylučovaniu živice. Pokiaľ je povrchová úprava na týchto drevinách vyhotovená tenkovrstvovou lazúrou na vodnej báze, dochádza vplyvom vylučovania živice k poškodzovaniu náteru pod povrchom a cez takto poškodené miesta vniká do podkladu vlhkosť. Tento problém je znásobený na miestach kde sa nachádzajú hrče. Hrče sú totiž svojou stavbou podstatne hustejšie a tvrdšie, takže náterová hmota v týchto miestach penetruje do podkladu v oveľa menšej miere ako na ostatných miestach povrchu. Všetky hrče majú svojím umiestnení na drevenom povrchu priečny rez a hlavne cez tento rez dochádza k vylučovaniu živice.

Pri nevhodne zvolenej povrchovej úprave je veľmi dôležité, aby oprava nebola odkladaná na neskoršie obdobie, ale bola vyhotovená v čo najskoršom možnom termíne. Totiž, čím dlhšie bude na drevený podklad pôsobiť vlhkosť, tým bude povrch viac poškodený do hĺbky. Budú vznikať praskliny, ktoré začnú černieť. Takéto nedostatky už nebude možné nikdy dôkladne opraviť ani hĺbkovým brúsením, veľmi náročným na prácu.

Pri renovácii je veľmi dôležitý stupeň poškodenia existujúceho náteru. Podľa posúdenia sa následne zvolí najvhodnejší spôsob renovácie. Nie vždy je nutné existujúci náter úplne odstrániť brúsením. Pokiaľ je povrch len mierne poškodený, postačuje ľahké prebrúsenie povrchu, aby bola zabezpečená dobrá priľnavosť následného náteru. Zvyčajne sa v takomto prípade aplikuje farebná olejová lazúra a následne transparetný DIOTROL EDELWAX UV.

Pokiaľ sú povrchy veľmi zanedbané, náter je veľmi poškodený a dokonca už došlo aj k lokálnym farebným zmenám dreveného podkladu, je nutné urobiť hĺbkovú renováciu. Tá pozostáva z úplného odstránenia starého náteru a hĺbkového obrúsenia povrchu až do surového dreva. Následne sa aplikuje celý systém, ako v prípade povrchovej úpravy nového objektu. Aplikuje sa olejová impregnácia (DIOTROL Natural oil Impregnation) a následne po dôkladnom vyschnutí aj olejová lazúra (DIOTROL natural oil) v konkrétnom odtieni. Ako konečný náter sa použije už spomínaný DIOTROL EDELWAX UV. Pokiaľ sú renovácie vyhotovené podľa predpísaného postupu, je životnosť upravených povrchov na južnej a západnej strane 4-5 rokov a na severnej a východnej strane 8-9 rokov. Tieto intervaly odpovedajú odporúčanej obnove náteru, čo znamená 1x pretrieť povrch s DIOTROL EDELWAX UV. Uvedené intervaly však neodpovedajú životnosti náteru - tá je určite dlhšia. Odpovedajú však časovému úseku, po ktorom je odporúčaná obnova vrchného náteru, pri ktorej dodržaní je možné drevenú stavbu udržať v takmer novom vzhľade niekoľko desiatok rokov.

 

 

obnova náteru na dreve
 • Telefonické objednávky
  +421 48 4700 130
 • Objednávky e-mailom
  objednavky@alk.sk

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24hod.

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Kamenná predajňa

  Slovenská Ľupča