Nátery na zábradlia a ploty

Povrchová úprava drevených zábradlí a plotov musí by dostatoène odolná voèi vonkajším vplyvom nako¾ko sa tieto drevené prvky nachádzajú väèšinou priamo na nechránenom mieste. Ploty takmer vždy a zábradlia èasto nemajú žiadne ochranné prekrytie (strecha, prístrešok) a preto treba venova pozornos ich dostatoènej ochrane. Kvalitnú ochranu pred slnkom, dažïom a snehom zabezpeèujú oleje s obsahom vosku, alebo olejové lazúry, ktoré sú dostupné v širokej škále farieb. Tieto materiály sa ¾ahko aplikujú a tiež jednoducho obnovujú, niektoré obsahujú biocídne prísady a teda netreba pred ich samotnou aplikáciou nanies ešte náter s impregnáciou. Najob¾úbenejšia je HS olejová lazúra, ktorá sa nanáša v dvoch nánosoch a obsahuje aj biocídne prísady na ochranu dreva.

Správnym spracovaním a náterom vieme predåži životnos drevených stavieb, zachova vlastnosti a udržiava dlho prirodzenú krásu dreva.

Efektívne a overené materiály prenikajú hlboko do dreva, konzervujú ho a zabezpeèujú dlhodobú ochranu pred UV žiarením, vodou, drevokaznými hubami, hmyzom a plesòami.

Vybra si môžete z náterov vhodných pre stavby z dreva:

HS LAZÚRA - prírodná olejová lazúra je ob¾úbená pre jednoduchos použitia a údržbu bez brúsenia.

UV EXTRA olej - náter so zvýšeným obsahom UV filtrov, pre ešte vyššiu ochranu pre slnkom. Bezfarebný sa aplikuje aj ako vrchná vrstva na HS lazúru.

AUSSEN olej - olej bez biocídov, vhodný pre stavby z dreva, kde sú umiestnené zvieratá, potraviny,...

VOSK NA PRIEÈNE REZY - dôležitá ocharana rezných hrán a prieènych rezov.

Použitie kvalitných náterov znamená:

 • dlhodobú ochranu drevených zábradlí a plotov
 • ochranu rezných hrán a prieènych rezov
 • transparentné alebo prifarbené prevedenie
 • žiadne brúsenie pred aplikáciou nie je nutné
 • ochrana pred UV žiarením, pred plesòami, drevokaznými hubami a hmyzom

Viac informácii

Filter produktov
Zobrazenie:

Cenový filter

Ve¾kos balenia Všetko

Farba Všetko

Obsah biocídov Všetko

Prostredie použitia Všetko

Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
34,63 € s DPH / lit.
28,86 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/M8017
Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
34,63 € s DPH / lit.
28,86 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/M8019
Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
34,63 € s DPH / lit.
28,86 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/M8021
Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
34,63 € s DPH / lit.
28,86 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/M8023
Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
34,63 € s DPH / lit.
28,86 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/M8024
Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
34,63 € s DPH / lit.
28,86 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/M8027
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
45,94 € s DPH / lit.
38,29 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8444-A
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8008
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8018
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8008
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8013
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8013
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8017
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8019
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8019
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8015
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8015
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8021
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8021
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Bezfarebný
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
30,53 € s DPH / lit.
25,44 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/1000
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8023
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Bezfarebný
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/1000
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8023
Ve¾kos balenia
5 L
Farba
Bezfarebný
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0500/1000
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8024
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8018
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8024
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8008
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
36,68 € s DPH / lit.
30,57 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-0250/M8027
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8013
Ve¾kos balenia
10 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
33,27 € s DPH / lit.
27,72 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-1000/M8027
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8015
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8017
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8019
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8021
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8023
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8024
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
31,90 € s DPH / lit.
26,58 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8027
Ve¾kos balenia
20 L
Farba
Prifarbený
Obsah biocídov
Áno
Prostredie použitia
Exteriér
41,20 € s DPH / lit.
34,34 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: UVE-2000/M8444-A
Ve¾kos balenia
2,5 L
Farba
Bezfarebný
Obsah biocídov
Nie
Prostredie použitia
Exteriér
28,21 € s DPH / lit.
23,51 € bez DPH / lit.
Na sklade
Obj. èislo: AU-0250/1000
Stránky:
Produkty: 1-40 / 245 | Aktuálna strana: 1/7
 • Telefonické objednávky
  +421 48 4700 130
 • Objednávky e-mailom
  objednavky@alk.sk

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24hod.

 • Zákaznícky servis
  a starostlivos
 • Kamenná predajòa

  Slovenská ¼upèa