Povrchová úprava zrubov a dreveníc

Pred začatím aplikácie povrchovej úpravy nových drevostavieb je dôležité určenie, o akú stavbu sa jedná. Iné sú totiž požiadavky na aplikáciu povrchovej úpravy pri zrubových stavbách a iné sú požiadavky na aplikáciu pri dreveniciach a drevodomoch vyhotovených zo suchých hobľovaných profilov. 

Pri výstavbe zrubových stavieb je niekoľko postupov, ktorými chce zhotoviteľ dosiahnuť požadovaný výsledok.

Prvou z možností je výstavba z materiálu, ktorý bol pred výstavbou odkôrnený a uložený na niekoľko mesiacov na skládke, aby sa dosiahlo zníženie jeho vlhkosti. Následne je materiál hobľovaný buď ručne alebo pomocou ručných elektrických hoblíkov. Z takto pripraveného materiálu sa ďalej pokračuje vo výstavbe. Pokiaľ konečný zákazník požaduje povrchovú úpravu v svetlom odtieni a zároveň je požadovaný hobľovaný vzhľad povrchu, je nutné drevo urýchlene ochrániť pred prirodzenou oxidáciou (žltnutím), ktorá vzniká pôsobením slnečného UV žiarenia. Najlepšie ešte pred samotnou výstavbou.

Počas výstavby zrubovej stavby, dochádza nielen k žltnutiu povrchu, ale na niektorých miestach drevený podklad dokonca zošedne. Tento jav je spôsobený UV žiarením a jeho nežiaducim pôsobením na lignín. V takýchto prípadoch je pred zhotovením konečnej povrchovej úpravy nutné povrchy brúsiť, pričom je potrebné zamerať sa hlavne na zošednuté miesta. Brúsenie má okrem finančných nákladov aj estetickú nevýhodu, ktorá spočíva v konečnom vzhľade povrchu.

Druhou z možností pri výstavbe, je použitie čerstvého mokrého materiálu. Tento spôsob nie je veľmi bežný, ale môžeme ho použiť ako príklad na aplikáciu povrchovej úpravy veľmi mokrého dreveného podkladu.

Pri takomto postupe sa predpokladá, že postupným zoschýnaním dreva bude dochádzať k požadovanej deformácii jednotlivých častí stavby a k formovaniu dotykových plôch. Cieľom je zlepšiť tesnosť styčných častí. Keďže sa jedná o materiál s vysokou vlhkosťou, nie je možné povrch prekryť žiadnym štandardným náterom. Je nutné počkať na zníženie vlhkosti dreva na 20-25%.

Pokiaľ je vlhkosť dreva vyššia ako 25%, akýkoľvek ochranný náter, ktorý je aplikovaný za účelom dosiahnutia dlhodobej životnosti dreva, je nefunkčný. Pokiaľ je drevený podklad veľmi vlhký, nedokáže nasávať aplikovanú náterovú látku a táto sa drží len na povrchu. Procesom vyschýnania dreva a pôsobením vlhkosti sa náter veľmi rýchlo poškodzuje a neposkytuje drevenému podkladu žiadnu ochranu.

Posledným z postupov je výstavba zo suchých hobľovaných drevených profilov. Pri takýchto stavbách nie je potrebné brať zreteľ na vlhkosť dreva, nakoľko sa jedná o priemyselne sušený materiál.

Výstavba z týchto profilov je veľmi rýchla a spravidla sa ihneď po výstavbe aplikuje povrchová úprava.

Sú však prípady, keď výstavba prebieha neskoro na jeseň a z dôvodu poveternostných podmienok nie je možné aplikovať celý náterový systém. V takýchto prípadoch sa aplikuje povrchová úprava až o niekoľko mesiacov. Počas tohto obdobia, nakoľko povrch nie je nijako chránený, dochádza k jeho oxidácii a postupnému žltnutiu. Pokiaľ chceme povrchovú úpravu zhotoviť v svetlom, prípadne v takmer transparentnom odtieni, má toto zažltnutie povrchu zásadný vplyv na sýtosť konečného farebného odtieňa. Vo väčšine prípadov je potrebné pred aplikáciou náterov takýto povrch obrúsiť.

Ukážky povrchovej úpravy dreva

 • drevená fasáda s povrchoou úpravou olejom
  drevená fasáda s povrchoou úpravou olejom
 • terasové dosky olejované
  terasové dosky olejované
 • zrubová stavba olejovaná
  zrubová stavba olejovaná
 • olejované drevené trámy
  olejované drevené trámy
 • drevená fasáda upravená olejom
  drevená fasáda upravená olejom
 • drevostavba upravená olejom na drevo
  drevostavba upravená olejom na drevo
 • drevená fasáda upravená olejom
  drevená fasáda upravená olejom
 • olej na drevo vzorky
  olej na drevo vzorky
 • drevený fasádny obklad upravený olejom
  drevený fasádny obklad upravený olejom
 • drevenica natretá olejom na drevo
  drevenica natretá olejom na drevo
 • drevené dvere naolejované olejom
  drevené dvere naolejované olejom
 • zrub naolejovaný olejom na drevo
  zrub naolejovaný olejom na drevo
 • Telefonické objednávky
  +421 48 4700 130
 • Objednávky e-mailom
  objednavky@alk.sk

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24hod.

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Kamenná predajňa

  Slovenská Ľupča