miešanie náterových hmôt

Výrobca aplikačnej techniky náterových hmôt založený v roku 1931 dodáva aplikačnú techniku na vysokej inovatívnej úrovni. Zameranie je hlavne na automatizáciu a robotickú aplikáciu náterových hmôt. Hlavnou náplňou výrobného programu sú automatické pištole, ktoré majú široké uplatnenie v automobilovom, nábytkárskom, keramickom, kožiarskom, elektrotechnickom a potravinárskom priemysle, ale aj pri povrchovej úprave plastov.

Súčasťou dodávok sú kompletné aplikačné procesy vrátane transportu, regulácie tlaku a zmiešavania náterových hmôt. Aplikácia je možná nízkotlakovým alebo vysokotlakovým spôsobom.

kompletný systém pre drevostavby
Údržba drevenej terasy