články o firme

Údržba drevených eurookien

Údržba drevených eurookien

Každý staviteľ rodinného domu sa pri jeho výstavbe potýka so závažným rozhodovaním o tom, aké okná má vybrať pre svoj budúci domov. Pokiaľ pri jeho rozhodovaní nie je na prvom mieste len ekonomická stránka, rozhoduje sa práve pre drevené okná tzv. eurookná. 

Na našom trhu je veľmi veľké množstvo výrobcov a preto rozhodovanie v tomto smere nie je vôbec jednoduché. Rozhodovanie je náročné hlavne z dôvodu množstva informácií, ktoré ho do značnej miery ovplyvňujú. Avšak akékoľvek rozhodnutie hoci aj podľa dĺžky poskytovanej záruky, nezabezpečuje oknu dlhoročnú životnosť bez dostatočnej údržby. 

 

Materiály na starostlivosť o povrch eurookien

Spoločnosť Renner Italia SpA sa okrem vývoja a výskumu náterových hmôt na drevené okná venuje aj vývoju materiálov na ich údržbu. V súčasnosti je takmer každé okno povrchovo upravované vo výrobnom procese hrubo-vrstvovou lazúrou na vodnej báze. Tieto materiály sú dodávané viacerými výrobcami, ale správanie sa týchto materiálov pôsobením času a poveterntných vplyvov je do istej miery veľmi podobné. Drevené okno je vyrobené z prírodného materiálu, ktorý citlivo reaguje na vzdušnú vlhkosť. Táto vlhkosť má výrazne inú hodnotu v interiérovej časti oproti časti exteriérovej. Vplyvom pôsobenia tejto vlhkosti, ako aj zmien teplôt a pôsobením slnečného UV žiarenia, dochádza na okenných rámoch a krídlach k malým rozmerovým zmenám, ktoré majú za následok čiastočné narušenie povrchovej úpravy – lakového filmu. 

Pokiaľ je okno vystavené takýmto procesom dlhodobo bez akejkoľvek opatery, môže časom dôjsť k závažnému poškodeniu lakového filmu. Cez takto poškodené miesta potom dochádza k výraznému pôsobeniu vzdušnej vlhkosti a vnikaniu vody pod lakový film. 

Okno s okenicami

Pôsobením týchto vonkajších vplyvov dochádza k závažným poškodeniam, ktorých oprava vyžaduje odborné skúsenosti a taktiež určitú toleranciu konečného vzhľadu, nakoľko lokálna hĺbková oprava lakového filmu sa nezaobíde bez, hoci aj minimálnej, farebnej nezrovnalosti. Spoločnosť Renner Italia sa svojím výskumom a vývojom materiálov na údržbu drevených okien snaží predchádzať takýmto závažným poškodeniam. Materiály na údržbu okien T.CLEAN a T.TOP+ sú určené na pravidelnú údržbu drevených okien a zabezpečujú výrazné predĺženie životnosti povrchových úprav. 

Udržiavacie systémy pre eurookná 

Udržiavacie systémy T.CLEAN a T.TOP je možné použiť na drevené okná povrchovo upravené akoukoľvek hrubo-vrstvovou lazúrou na vodou riediteľnej báze. Aplikácia týchto materiálov je veľmi jednoduchá a ich použitie je spojené vždy s procesom umývania okien, teda jeden až dva krát za rok. Na oživenie povrchovej úpravy ako aj na celkovú údržbu drevených okien slúži opravná sada RENNER KIT MAINTENANCE. Postup je veľmi jednoduchý. Povrch je potrebné najskôr očistiť od nežiaducich nánosov nečistôt, spôsobených pôsobením vonkajších vplyvov počasia. Na to je určený prípravok RR1050 T.CLEAN. Prípravok RR1050 T.CLEAN sa aplikuje pomocou rozprašovača na drevenú konštrukciu okenného rámu a okenného krídla a následne sa zotrie handričkou. 

Prípravok je možné použiť aj na čistenie skla. Prípravkom RR1050 T.CLEAN a jeho následným zotretím handričkou, sa dosiahne očistenie povrchu od prachu a iných nečistôt. 

Aplikácia Renner t.clean

V druhom kroku sa aplikuje prípravok RR1250 T.TOP+. Prípravok RR1250 T.TOP+ sa aplikuje taktiež pomocou rozprašovača a následne sa rozotiera pomocou čistej handričky. Po rozotrení RR1250 T.TOP+ dodá prípravok povrchu lesk a prenikne do mikroštruktúry náteru. Zacelí tým všetky povrchové mikropraskliny. 

Zotretie prípravku Renner t.clean

Takto ošetrené okná dokážu opäť dôkladne odolávať vplyvom počasia a podstatne sa predlžuje životnosť ich povrchovej úpravy. Sklenené výplne okien, ktoré boli pri aplikácii znečistené s prípravkom RR1250 T.TOP+ je nutné vyleštiť čistou handričkou. Prípravok RR1250 T.TOP+ zvyšuje elasticitu povrchovej úpravy, vytvára vode odpudivý povrch a zásadne predlžuje životnosť povrchovej úpravy Vašich drevených eurookien. Na našich stránkach môžete nájsť podrobný video návod ako správne používať prípravky T.CLEAN a T.TOP+

RENNER KIT MAINTENACE ako aj samostatné prípravky T.CLEAN a T.TOP+ si môžete objednať v našom internetovom obchode.

Mám záujem o ďalšie informácie

kompletný systém pre drevostavby
Údržba drevenej terasy