články o firme

Čo s nevhodným náterom?

Čo s nevhodným náterom?

Často sa stáva, že pri výstavbe zrubu, drevenice, chaty... dôjde k nevhodnému výberu povrchovej úpravy. Investor má zväčša minimálne skúsenosti s povrchovou úpravou a snaží sa nájsť najvhodnejší systém. Vzhľadom na podcenenie konečnej povrchovej úpravy, veľmi často nakoniec dochádza k nevhodnému výberu...

Vzhľadom na podcenenie konečnej povrchovej úpravy, veľmi často dochádza k nevhodnému výberu náterových hmôt. Po realizácii stavba síce vzhľadom spĺňa estetické požiadavky, ale pri nevhodne zvolenom náterovom systéme je tento pocit veľmi limitovaný čo sa týka času. Možno už po prvej zime dochádza na južnej a západnej strane k poškodzovaniu povrchovej úpravy a začínajú sa prejavovať prvé známky poškodenia a estetické zmeny povrchu.

Výber vhodného náteru pre drevený podklad

Veľmi záleží aj na podklade resp. na druhu dreviny, ktorá bola použitá pri stavbe. Napr. pri drevinách ako je Borovica a Červený smrek je nutné brať do úvahy, že z týchto drevín pôsobením tepla vznikajúceho slnečným žiarením, často dochádza k vylučovaniu živice. Pokiaľ je povrchová úprava na týchto drevinách vyhotovená tenkovrstvovou lazúrou na vodnej báze, dochádza vplyvom vylučovania živice k poškodzovaniu náteru pod povrchom a cez takto poškodené miesta vniká do podkladu vlhkosť. Tento problém je znásobený na miestach kde sa nachádzajú hrče. Hrče sú totiž svojou stavbou podstatne hustejšie a tvrdšie, takže náterová hmota v týchto miestach penetruje do podkladu v oveľa menšej miere ako na ostatných miestach povrchu. Všetky hrče majú svojím umiestnením na drevenom povrchu priečny rez a hlavne cez tento rez dochádza k vylučovaniu živice. Pri nevhodne zvolenej povrchovej úprave je veľmi dôležité, aby oprava nebola odkladaná na neskoršie obdobie, ale bola vyhotovená v čo najskoršom možnom termíne. Totiž čím dlhšie bude na drevený podklad pôsobiť vlhkosť, tým bude povrch viac poškodený do hĺbky. Budú vznikať praskliny, ktoré začnú černieť. Takéto nedostatky už nebude možné nikdy dôkladne opraviť ani hĺbkovým brúsením veľmi náročným na prácu.

Kompletný náterový systém Diotrol

Švajčiarska firma DIOTROL sa okrem povrchovej úpravy nových stavieb, zaoberá aj materiálmi na renováciu, resp. na opravu povrchov upravených nevhodne zvoleným náterom.
Pri renovácii je veľmi dôležitý stupeň poškodenia existujúceho náteru. Podľa posúdenia sa následne zvolí najvhodnejší spôsob renovácie. Nie vždy je nutné existujúci náter úplne odstrániť brúsením. Pokiaľ je povrch len mierne poškodený, postačuje ľahké prebrúsenie povrchu, aby bola zabezpečená dobrá priľnavosť následného náteru. Zvyčajne sa v takomto prípade aplikuje veľmi jemne prifarbený DIOTROL EDELWAX UV v dvoch vrstvách. EDELWAX je tenkovrstvový olejovito-voskový náter obsahujúci UV filtre a oxidy železa. Má veľmi dobrú priľnavosť k existujúcim náterom. Na povrchu vytvorí minimálny film a má veľmi dobré vlastnosti čo sa týka priľnavosti na už existujúce nátery. Aplikuje sa zvyčajne v dvoch nánosoch. Svojou viskozitou je určený výlučne na natieranie. Jeho konzistencia znemožňuje aplikáciu hrubej vrstvy a tým pádom je vhodný na aplikáciu aj pre neskúseného majstra.

Pokiaľ sú povrchy veľmi zanedbané, náter je veľmi poškodený a dokonca už došlo aj k lokálnym farebným zmenám dreveného podkladu, je nutné urobiť hĺbkovú renováciu. Tá pozostáva z úplného odstránenia starého náteru a hĺbkového obrúsenia povrchu až do surového dreva. 
Následne sa aplikuje celý systém, ako v prípade povrchovej úpravy nového objektu. Aplikuje sa olejovitá impregnácia DIOTROL Natural oil Impregnation a následne po dôkladnom vyschnutí aj olejová lazúra DIOTROL natural oil v konkrétnom odtieni. Ako konečný náter sa použije už spomínaný DIOTROL EDELWAX UV.

Pokiaľ sú renovácie vyhotovené podľa predpísaného postupu, je životnosť upravených povrchov na južnej a západnej strane 4-5 rokov a na severnej a východnej strane 8-9 rokov. Tieto intervaly odpovedajú odporúčanej obnove náteru, čo znamená 1x pretrieť povrch s DIOTROL EDELWAX UV.

Uvedené intervaly neodpovedajú životnosti náteru. Tá je oveľa dlhšia. Odpovedajú  časovému úseku, po ktorom sa odporúča obnova vrchného náteru, pri ktorej dodržaní je možné drevenú stavbu udržať niekoľko desiatok rokov ako novú.

Viac o systémoch DIOTROL nielen na renováciu, ale aj na povrchovú úpravu nových drevených objektov sa dočítane  na tejto stránke...

Mám záujem o ďalšie informácie

kompletný systém pre drevostavby
Údržba drevenej terasy